TPM 2.0 bu bilgisayarda desteklenmeli ve etkinleştirilmelidir