2023 Yılı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Yazılı Sınav Konuları

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Konuları ve Soru Sayıları

Uzman Öğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı
Konu Soru Dağılımı
1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 15
2. Ölçme ve Değerlendirme 12
3. Özel Eğitim ve Rehberlik 15
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları 10
5. Eğitimde Kapsayıcılık 12
6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 10
7. Sosyal Etkileşim ve İletişim 10
8. Dijital Yetkinlik 8
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 8

 

 

Başöğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı 
Konu Soru Dağılımı
1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 12
2. Ölçme ve Değerlendirme 8
3. Özel Eğitim ve Rehberlik 12
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları 7
5. Eğitimde Kapsayıcılık 8
6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği 7
7. Sosyal Etkileşim ve İletişim 7
8. Dijital Yetkinlik 6
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği 6
10. Okul Geliştirme ve Liderlik 15
11. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi 6
12. Bilişsel Düşünme Becerileri 6

Soru Sor - Cevap Yaz